0

გადავიწიოთ კიდეა ადგილები

ნიშნავს სახოგადოებრივ მარშუტში მაგხელაზე ნუ ჩაისუნთქავ ეგ ღიპი 2 ადამიანის ადგილს იკავებს გაბერვისას

-სავსეა ავტობუსი
-გადავიწიოთ კაცო კიდეა ადგილები