0

მამაშენს მე თუ შენ?

ამ შეკითხვით მოგვმართავდნენ ბავშვობაში, ბიძის ტოლა ხალხი უმეტესად კი მამაჩვენის მეგობრები და ძმაკაცები.

- მამაშენს მე თუ შენ?
- მე მე მე მე!!!