თავი მოვკლა, თუ ერთი ჯიქა ყავა დავლიო? - განმარტებები - ბიძერი