1

ტელევიზორი

ნივთი რასთანაც მონები მისი ცხოვრების ნახევერს თუ არა,40 პროცენტს მაინც ატარებენ.

მისი ფუნქციაც სწორედ მონების გამოზრდაა.