0

სუდია პიდარასტ

მიმართულია მსაჯისკენ რომელმაც გულშემატკივართა აზრით შეცდომა დაუშვა, ხშირად ამ გამოთქმას გვერდს უმშვენებს ისეთი გამოთქმები როგორიცაა: “სუდია ყლე ხარ თუ ზღვის გოჭი”; “რაზვალი გაისწორე სირო” და ა.შ.

-ე, ე ნახე ამ ყლემ რა ჯარიმა დაუსტვინა.
- აბა მაგის დედას შევეცი სუდია პიდარაასტ.