0

დონატი

იმპორტული პონჩიკი, რომელსაც, ეროვნული ანალოგისაგან განსხვავებით, ზოგიერთ შემთხვევაში დატანებული აქვს ღიობი. არც ისე ძველ ქართულ სალიტერატურო ენაში მისი შესატყვისი ლექსიკური ფორმატივი იყო „ჭვირტიანი ფუნჩულა”. ჭვრიტე გამოთავისუფლებული სივრცეა, რომელიც აქვს ბორკილებს და ხანდახან დონატებსაც.

- დონატი გინდა?
- რა?
- პრაზორიან პონჩიკს შეჭამ-მეთქი?