0

მამალი ქალი

მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი, ჩვეულებრივზე დიდი გარშემოწერილობით,რომელსაც ლეგენდის თანახმად შეუძლია ერთი ძროხა გაღერძოს ერთ ჭამაზე.

ამ სიტყვას უმეტესად ამბობენ ქალებზე, რომლებიც მამაკაცური სულისკვეთებით გამოირჩევიან და ოჯახში მამაკაცზე წინ დგანან..
საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპის თანახმად მამალ ქალებს ქმრები "იღლიაში ყავთ ამოდებული "

0

მამალი ქალი

იგივე ყვერებიანი ქალი. ამ სიტყვებით ახასიათებენ ხოლმე ძლიერ,საქმიან, ჯიგარ და კაცური გაგების მქონე მანდილოსნებს.

აი როგორი ქალია იციი ? მამალი ქალები რო არიან ხოლმე.