0

რამე უაზრობა

როდესაც მეგობარს რამე უაზრობას ეკითხები, რათა გითხრას - რა?
და მაშინვე ამაყად დაუბრუნო პასუხი —ხუინაა.

-კობლინებია?
-რა?
-ხუინაა