0

გვირაბი თსუ-ში

პენტაგონის დონეზე გასაიდუმლოებული გვირაბი,რომელიც პირველსა და მეორე კორპუსებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ერთი გადმოცემით,მის კედლებზე გადმოცემულია კაცობრიობის განვითარების ისტორია შუმერებიდან - ჩვენამდე. არსებობს მოსაზრება,რომ იგი უკავშირდება ბუნკერსა და პარლამენტის შენობას. გვირაბამდე მისაღწევად გვჭირდება "გაქცევის" ყურება და მინიმუმ გამოცდილ გიდთან ერთად სიარული.

"ვაიმე,რა სიბნელეა,ვინმე არ დაგვხვდეს"
"ამ გვირაბში დემოგრაფიულ პრობლემებზე ფიქრი არ გამიგიაა მე"
"წამო,წვიმაა,გვირაბით გადავაჭრათ"