0

შენმა ყველაყისამ

გამოთქმა ძირითადად გამოიყენება აღმოსავლეთ საქართველოში. ნათქვამია ნიშნის მოგებით და ატარებს სუბიექტის დამცირებით, დაკნინებით ხასიათს. ასეთ სიტყვათშეთანხმებას ეტყვიან მოსაუბრეს, რომელიც ზომაზე მეტს მოითხოვს. მისი უფრო გავრცელებული სინონიმია - ბებიაშენისამ. თითონ სიტყვა ყველაყი - შინაარსით ნიშნავს "შენს ყველა ნათესავს, კეთილის მსურველს"

- მიდი ბიჯო ორი ჩაყრაც დაგვიმატე, მაგის მეტი რა გაქვს
- შენმა ყველაყისამა, ფილტვებიც ხო არ გათხოვო?