0

ბოზისშვილიშვილივიყო

როდესაც უკვე ხნიერ მამაკაცს წამოცდება, მაგრამ არ დაიბნევა და კიდევ ერთს შვილს მიუმატებს(ისინი ხომ ასწავლიან ახალგაზრდებს რომ ასეთი სიტყვა არ უნდა თქვან).

შვილო რო გეუბნები დამიჯერე ბოზისშვილიშვილი ვიყო