0

ჰოროსკოპი

მაგარი ყ*ეობა რომლითაც ცხოვრებით დატანჯული ხალხი იმედს პოულობს

-..ცხოვრებისეულია..-