0

ასწორებს

დაესმის კითხვა „რას შვრება?“ და მიესადაგება ადამიანის განცდებს, როგორებიცაა: სასიამოვნოა, აღმაფრთოვანებელია, თესლია, პიზდეცია და ა.შ.

რა თესლი სიმღერაა, ძაან გაასწორა

0

ასწორებს

ზმნა, რომელიც გამოიყენება ძირითადად შენთვის ან ახლო ადამიანისთვის სასიკეთო მოვლენის შესაფასებლად

-ჩავაბარეე!
-ვაა გილოცავ ტოო ასწორებს