0

დედაშენს დაეჯახა ერთი კამაზი ყლე

ლანძღვის ერთ ერთი ფორმა. იგულისხმება, რომ კამაზში საკმარისზე მეტი რაოდენობის ყლე ეტევა იმისთვის რომ ადრესატის დედა ტყვნაში გაცვდეს და ადრესატმა უდედობით განცდილი სევდის ფონზე სუიციდი განიცადოს.

დედაშენს დაეჯახა ერთი კამაზი ყლე!