კრრრრრაა ფაიაა სსაია აი ვოოოა - განმარტებები - ბიძერი