0

ფარამოღებული ტროიკა

ქართული ფენომენი. ესარის ავტომობილი, რომელიც აუცილებლად არის შავი ფერის აკლია მარცხენა წინა ფარი(იმიტომ კი არა, რომ არ აქვს, იმიტომ რომ "გაწევას მატებს"). ეს ავტომობილი ასწრებს ყველას და ყველაფერს მთელს სამყაროში.

ორთაჭალის ბანზე გამოდი ჩმდდშვც