0

დაფარება

არამც და არამც საბანის ან "პაკრივალის". დაფარება მხოლოდ დედის ან კარგის ტრაკის არსებობს. სხვა ყველა ქმედება მოფარებაა ან გადაფარება.

- ბადრი შუბლაძეს მოუტყან კარგის ტრაკი.
***
- ლორდ, რამეს ვერ დამაფარებთ? შემცივდა.
- თქვენი დედის ტრაკი მოვტყან, მის ბლონდ!