0

ნეკი ნეკისა

ერთგვარი რიტუალი , რომელიც ბავშვებს შორის წარმოქმნილ ნებისმიერ კონფლიქტს უპრობლემოდ აგვარებდა.

-ნეკი ნეკისა, შერიგებისაა, ვინც არ შერიგდეს , დედა მოუკვდეეს.

0

ნეკი ნეკისა

შერიგების მეთოდი, რომლის მიხედვითაც არ შემრიგებლის დედა კვდებოდა.

ნეკი ნეკისაა, შერიგებისაა, ვინც არ შერიგდეს, დედა მოუკვდეს