0

არა ბიჭო, მოსკოვს დავეკითხები

ფრაზა, რომელიც გამოიყენება ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების დროს

- ბიჭო ჯიმშერი, სკოლაში მოდიხარ დღეს?
- არა ბიჭო, მოსკოვს დავეკითხები
- *იგ ხომ არ გაქ?

(ჯიმშერის ძმაკაცმა არ იცის მნიშვნელობები, ნუ მიბაძავ მას ;)