ტრიცატ ტისიჩ პატარა ფულია ? - განმარტებები - ბიძერი