0

შენ სიმაღლე რო ვიყო ჩავტენიდი!

ეს წინადადება გამოიყენება მაღალი ადამიანის მიმართ რომელსაც ამბობს შედარებით დაბალი პიროვნება იმის წარმოსაჩენად რომ სიმაღლე არუწყობს ხელს ფარში ჩასატენად ასევე ხშირად გამოიყენება თავის გასამართლებად

-შენ სიმაღლე რო ვიყო ჩავტენიდი!