1

დაეხმარე ბიძერს

სიტყვები, რომლის წაკითხვისას გინდება რანე Tesla დაწერო და თან ფიქრობ, რომ ყველაზე მაგარს წერ...
ამ დროს ვიღაცა ისეთს დაწერს როო...

დაეხმარე ბიძერს