0

რუჩქკებს არ ენდოთ

ეს ფრაზა გამოიყენება ძირითადად გასვენებაში და გამოხატავს იმას, რომ კუბოს სახელური სუსტია და შეიძლება მოძვრეს, ძირითადად ამ ფრაზას იძახის თავიკაცი.

- რუჩკებს არ ენდოთ რუჩკებს