0

გამისწორე

მხარი დამიჭირე,მასიამოვნე!

აუ ძმურად ის სიმღერა გამისწორე DJ