0

დაკვერცხდებაა

ბურთის თამაშის დროს დაღლილი მოთამაშე ჯდებაა ბურთზეე დასვენების მიზნით და ბურთის მეპატრონის რეაქციააა დაკვერცხდებაა ადექიი

ბავშობაში ტიტქმის ყოველიტამაშის შემდეგ :დ