0

პიზდავოზია

ძირითადათ მიმართავენ მანდილოსან მძღოლებს უცნაური და სარისკო მანევრისას, სატრანსპორტო საშუალებით ავარიულ შემთხვევას გადარჩენილი მამაკაცი მძღოლები (უმეტესწილად ასაკოვანი ტაქსისტები)

- პროწივზე მოდის ეს გიჟი, გვერდზე გადადი, მგონი ქალია
- კი პიზდავოზია
- ვინც ამას პრავა მისცა .........
- ქალი ვიცი ქუხნაში
- რა ქვეყანა დაანგრიეს?
- მომაწევინე თუ ძმა ხარ..............
- მალა მეჟდუ ნამი რადასტნიხ ვასპამინანიიიი (მუსიკა ავტომობილში )