0

დაასველა

რაიმე მოვლენის აღნიშვნა ქეიფით...თუნდაც უმნიშვნელო იყოს

ჰაა როდის უნდა დაასველო ახალი მანქანა?