0

ტუზი დაეცა

ბედმა გაუღიმა, გაუმართლა, თითქოს კარტს თამაშობდა და იმ დროს მოუვიდა ტუზი (უძლიერესი კარტი), როცა ძალიან სჭირდებოდა

ტუზი დაგეცა მაგ ამბავში ძმაო რა...