0

პაკრიველა

პარკრიველა იგივე პლედი სიტყვა "პაკრიველა"გამოიყენება რაიონებში ძირითადად.

დათუნა ძალიან შემცივდა და მოდი პაკრიველა მომაგდე