0

კედლებსაც კი ყურები აქვთ

ეს ფრაზა იხმარება მაშინ , როცა თანამოსაუბრე ზესაიდუმლო ინფორმაციას გაწვდის და გარშემო არავის ნდობა შეძილება.

-იმათმა დარეკეს და ჩაი კორპუსის უკ...
- ჰააა! ჩუ, კედლებსაც კი ყურები აქვთ!