0

შენი ულვაში ძაღლის ფუნაში

ამბობენ ძირითადად ძია კაცები და ეუბნებიან ნაცნობს, რომელსაც წვერი ან ულვაში აქვს მოშვებული.

-შეხე ბიჭო გივიას , გივი! შენი ულვაში ძაღლის ფუნაში!