0

დვარნიაშკა

ეს არის იმ ძაღლის სახელწოდება,რომელიც ქუჩაში გვხვდება და ჯიში არ აქვს.

-ნეტა ეს ძაღლო რა ჯიშია?
-რა ჯიში გოგო? დვარნიაშკაა ვერ ხედავ?