0

ჩაფახდა

ძირითადად გამოიყენებოდა 90 იან წლებში , ვინმეს დასამცირებლად , როგორც შეშინებულის სინონიმად .

ჩაფახდი ?