0

მოყომარებული ბაზარია?

გამოიყენება ორ დაპირისპირებულ “სასტავს” შორის საქმის გარჩევის შემდეგ.

-აქ აღარ დადგებით ძმაო, მოყომარებული ბაზარია?
-კიბრატ!