0

ახარ გიხვარვარ?

სიტყვათშეთანხმება გამოიყენება ორალური სექსუალური აქტის მორჩენისთანავე, ახლადგანათავებზე. მისი დანიშნულებაა პირში ამღები სუბიექტის აქტამდელი პიროვნების აღდგენა, თვითშეფასების დაბალანსება, გათელილი მე-ს გამრთელება და ერთგვარი ემოციური პასუხისმგებლობის დაკისრება პირში მიმცემ სუბიექტზე, ნიდაიბოგ იფიქროს რომ მინეტი ისე მიიღო, სიყვარულის გარეშე.

- ჭყაპ ჭყაპ ჭყაპ...
- ააააააა ააააააააააა ააააააააააააააააააააააა ააააააააააააააააააააააააააააააააააა
- ....
- ....
- ?
- ....
- ????
- ახარ გიხვარვარ?!!!!111