0

კალმის ტარის ტარია?

სამი სიტყვისგან შემდგარი მახე, 90% ვერ ისმენს ამ ჯადოსნურ კითხვას და პასუხობს კითხვით: "რა?", რის შედეგადაც პირველი კითხვის ავტორს შეუძლია გააბას მახეში და უპასუხოს სიტყვით "ხუ*ნა" ან სხვა უფრო თბილი სიტყვით

- კალმის ტარის ტარია?
- რაა?
- ხუ*ნა !