0

ჩაფალახი

ძველი ბერძნული სიტყვაა და ქართულად "ხელ-უკუღმა სახეში გარტყმას" ნიშნავს

- ჩაფალახს მიიღებ ახლა
- არა პლზ