0

ტრიცტ ტიში

როდესაც გვეკითხებიან თუ რა ღირდა მოცემული ნივთი, ხოლო ამ ნივთის ფასი ძალიან ძვირია, ვპასუხობთ ამ ორი ჯადოსნური სიტყვით

- რა ღირდა ეგ საცვალი?
- ტრიცტ ტიში ზმა