1

დამკა

მარშუტკის მგზავრი რომელიც ნელ ნელა წინა სკამებზე გადადის. თუ პირველი რიგის ერთ კაციან სკამზე მოჯდა ვსო მეფეა

პოტენციური დამკა