1

ზდაროვა ბიჭებს

ქუჩური მისალმება რომლითაც შეგიძლიათ მიესალმოთ 2 ან მეტ მამრობითი სქესის ინდივიდს. ამ მისალმების დროს აუცილებელია სიტყვა "ბიჭები" იდგეს მიცემით ფორმაში.

- ზდაროვა ბიჭებს!
-ზდაააროვა ძმააა!