0

რამის ქონა

რამეში იგულისხმება ტეტრაჰიდროკანაბინოლის, კანაბიდიოლის, კანაბინოლის ან ტეტრაჰიდროკანაბივარინის შემცველი პროდუქტები. ფართოდ გამოიყენება ახალგაზრდებში და უმეტესწილად აქვს კითხვის სახე. ამ კითხვის დასმის შემდეგ ცნობილი ხდება აქვს თუ არა კითხვის ადრესატს ზემოთ აღნიშნული ნივთიერება. დადებითი პასუხის შემთხვევაში ხდება ამ ნივთიერებების გაბაბანება და მოლხენა.

-რამე გაქვს?
-აუ არა შეჩემა 1 კვირაა ნოლზე ვარ იმენა.