0

დატრიალდა ფუჩურის სუნი

ზაფხულის დადგომასთან დაკავშირებული მეტეოროლოგიურის მსგავსი მოვლენა, არც ნალექთან ეძებო...
ზღვის სეზონს ახლავს თან

- დაცხა და გაიხადეს ნაშობამ
- დატრიალდა ჰაერში ფუჩურის სუნი