0

არა ძმა არ ვეწევი

წინადადება რომლიც არუნდა თქვა

-სიგარეტს ხომ ვერ მომაწევინებ
-არა ძმა არ ვეწევი
-(ერთი წუთის შემდეგ) ყ*ეზე არ მკიდია ეწევითუარა?