0

ახრამუნე კიტრივით

ფრაზა ადამიანის თავიდან მოსაშორებლად, "იდინახუი"-ს მნიშვნელობის. იროვნიული, დამცინავი ტონით მოსაუბრის თავიდან ასარიდებლად.
სინონიმი: თავში ქვა გიხლია, სარი ითხარე, ჯანდაბამდის გზა გქონია.

ორიგინალი: "ყლე ახრამუნე კიტრივით"

- ის როგორ იყო, იმ დღეს რწყევით რომ გასკდი?
- წადი რა, ყლე ახრამუნე კიტრივით!