1

კომბოსტოს თეორია

იმის თავიდან ასაცილებლად რომ ბავშვს სექსის სცენა აღუწერონ, მშობლები ხშირად ატყუებენ მათ რომ კომბოსტოში იპოვნეს. თუ ბავშვს ამის არ სჯერა არსებობს დამხმარე თეორია ე.წ წეროს თეორია .

-მაა საედან გავჩნდი
-კომბოსტოში გიპოვნეთ
-მატყუებ
-წერომ მოგიყვანა