0

დაშანსვა

დაშანსვა- მოქმედება როდესაც პიროვნება ცდილობს მეორე პიროვნებას მოაწონოს თავი.

შეჩემა ამ გოგოს დაევშანსები....