0

მამაჩემმა გამომაგზავნა

ამ წინადადებას იყენებენ არასრულწლოვნები მაღაზიაში როდესაც თამბაქოს შეძენა სურთ და გამყიდველი ეჭვის თვალით უყურებს მათ

- .....
- მანანა დეიდა , მამაჩემმა გამომაგზავნა.
- ....