0

მოჭერა გაქ?

"მოჭერის ქონა" - ეს არის ერთგვარი შიშის ქონის აღმნიშვნელი ფრაზა. ძირითადად იგი გამოიყენება უბანში, მჩაგვრელი ბიჭის მიერ, რომლის მიზანიცაა მსხვერპლის/ჩაგრულის პროვოცირება.

1. ე ბიჭი, მოჭერა გაქ?
2. რა იყო ბიჭო, ხო არ მოუჭირე?