0

ღმერთსფიცავარ

ერთგვარი ფიცის ფორმა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გამოიყენება მთხრობელის მხრიდან, მისი მონაყოლის დასადასტურებლად/გასამყარებლად.

1. ღმერთსფიცავარ მაგარი დაგვაბოლა
2. ღმერთსფიცავარ გოლი იყო
3. ღმერთსფიცავარ სადაც დაგიჭერ იქ დაგბრიდავ ბიჭო