0

ძერსკობა

სულხან-საბა ორმეტრიანის განმარტებით, "ძერსკობა" ანუ ამაყთ წარბ მაღლობა. გამოიყენება იმ პიროვნებასთან ან პიროვნებებთან მიმართებაში, რომლებიც აკმაყოფილებენ საერთო ტრენდულ მოთხოვნებს. დამახასიათებელი ნიშნებია ჩაცმის სტილი, მოძრაობის მანერა, და საუბრის დროს სიტყვის ფუძეზე მახვილის დასმა.

" აუ ძააან ძერსკი როჟაა"